Начало

SENDI

Специални образователни потребности и приобщаване на хората с увреждания

 

homepageSENDI (Special Education Needs and Disability Inclusion) е европейски проект, насочен към трансфер на иновативни методи и технологии за нискоразходно сертифициране с ниска цена, което предлага механизми за напредък и достъп до Европейската квалификационна рамка (ЕКР) за учещи със специални образователни потребности (СОП) и различни по вид и степен увреждания.

19872035_l-Woman-cleaning-building-hallВъв Великобритания Агенцията за квалификации и развитие на учебните планове е разработила рамка за оценяване, базирано на компетенции (P-Scales). Целта на тази разработка е била да осигури механизъм за наблюдение на напредъка на учещи със СОП, които не са в състояние да покрият изискванията на стандартните квалификации и поради тази причина нямат достъп до формално признати квалификации. Рамката P-Scales е структурирана в модули от резултати от ученето и по същество отговаря на изискванията на сертификационния процес. The Learning Machine Ltd (TLM) е разработила на тази база нискоразходна система за сертифициране, която позволява на учещите със СОП да покриват изискванията за сертифициране на формално признати квалификации.

DSC02669-JohnMurphyПартньорски организации от Испания, Великобритания, Холандия, България и Чешката република работят заедно по дейности, свързани с проучване, изследване и доразвиване на модела, така че да бъдат установени ключовите пазари и целевите групи за внедряване на P-Scales сертифициране за хора с увреждания в тези страни, както и да свържат рамката P-Scales със съществуващите национални рамки за професионално образование и обучение.

 

Visits: 145513