Партньори

Проект SENDI е планиран, подготвен и изпълняван от организации, активни в областта на прилагане на политики за равен достъп на хора със специални образователни потребности:

DSCN0363

espana Asociación Granadina para la Información, Formación y Desarrollode las Nuevas Tecnologías (AGIFODENT)

… координаторът на проекта, Асоциацията за информация, обучение, технологии и развитие на нови технологии, подкрепя образованието и обучението на потребители и потенциални клиенти на ключови и широко разпространени технологии, свързани с информация и комуникации.

www.agifodent.es 

cz Euroface Consulting s.r.o.

… Euroface Consulting е център за консултации и обучение, който подкрепя и утвърждава в своята работа връзката между образованието и бизнеса на регионално и европейско ниво.

www.euro-face.cz

bg Национален учебен център, Колеж по мениджмънт “Адам Смит”

…Националният учебен център (НУЦ) предлага обучение и акредитирани квалификации за възрастни в областта на бизнес мениджмънта и свързаните с него технологии. Основното обучително подразделение на центъра е Колежът по мениджмънт “Адам Смит”, който предлага лицензирани двугодишни програми за обучение след средно образование в рамките на системата за професионална квалификация. Програмите са приравнени на Ниво 5 от Европейската квалификационна рамка. Колежът е активен участник в проекти за разработване и прилагане на иновации в образованието и обучение – методики за обучение, оценяване и сертифициране на компетенции, иновации на обучителната среда, учебни игри и симулации.

www.educenter-bg.com

nl Stichting Kenniscentrum Pro Work

… Фондация Pro Work е създадена като Център за добри практики в резултат на опита и дейностите в различни партньорства на национално и европейско ниво.

 www.pro-work.nl

united_kingdom_great_britain ASDAN

… ASDAN е лидер в разработването на учебни програми и водеща сертифицираща организация, акредитирана от регулаторния орган на Великобритания (OfQual). ASDAN предлага програми и квалификации, специфично ориентирани към създаването на умения за учене, заетост и житейски умения в около 6000 обучителни центъра.

www.asdan.org.uk