Cíle projektu

DSC_7034Projekt SENDI je spolufinancován Evropskou unií v programu Leonardo da Vinci, Přenos inovací.

Projekt je realizován od října 2013 do září 2015 v pěti evropských zemích: ve Španělsku, České republice, Bulharsku, Nizozemí a ve Velké Británii.

Hlavním cílem projektu je vytvoření mezinárodního standardu pro certifikaci odborných dovedností pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména zdravotním postižením.

Klíčové cíle:

  1. Zaměření na transparentnost systému hodnocení, který je snadno pochopitelný a umožňuje srovnání.
  2. Podpora kreditního systému a přenosu kreditů v nižším odborném a odborném vzdělávání.
  3. Posílení vazby certifikačního rámce pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami vzhledem k Evropskému kvalifikačnímu rámci (EQF).
  4. Podpora osobního rozvoje prostřednictvím certifikace, snižování bariér u ohrožených osob pro vstup do standartních kvalifikací v rámci EQF.
  5. Podpora konkurenceschopné, dynamicky se rozvíjející ekonomiky založené na znalostech při současném pokračujícím začleňování osob se zdravotním postižením.
  6. Vznik nových služeb zaměřených na podporu vývoje certifikačních systémů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.