Kvalifikace a obsah

Obsah kvalifikací je certifikován a regulován Úřadem pro kvalifikací a kontrolu zkoušek (Ofqual), který reguluje kvalifikace, zkoušky a hodnocení v Anglii a odborné kvalifikace v Severním Irsku; Velšskou vládou (Welsh Government); a Radou pro kurikulum, zkoušení a hodnocení (CEA).

pdf-icon Obsah

web Registr regulovaných kvalifikací

TLM