Obsah

Obsah je certifikován a kontrolován Úřadem pro kvalifikace a kontrolu zkoušení (Ofqual), který reguluje kvalifikace, zkoušky a hodnocení v Anglii a odborné kvalifikace v Severním Irsku; Velšskou vládou (Welsh Government); a Radou pro kurikulum, zkoušení a hodnocení (CEA).

pdf-icon Obsah

web Registr regulovaných kvalifikací

TLM