Partneři

Projekt SENDI realizují organizace aktivní v podpoře začleňování osob se speciálními vzdělávacími potřebami:

DSCN0363

espana Asociación Granadina para la Información, Formación y Desarrollode las Nuevas Tecnologías (AGIFODENT)

… koordinátor projektu, Asociace pro informace, vzdělávání a vývoj nových technologií podporuje a realizuje vzdělávání a školení uživatelů informačních a komunikačních technologií.

www.agifodent.es 

cz Euroface Consulting s.r.o.

… Euroface Consulting je poradenské a vzdělávací centrum zaměřené na podporu spolupráce mezi vzdělávací sférou a trhem práce na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

www.euro-face.cz

bg National Training Centre

…Národní vzdělávací centrum (NTC) poskytuje vzdělávání a kvalifikace zaměřené na podnikání a související technologie. NTC BG usiluje o zdokonalování svých kurzů a výzkumných aktivit prostřednictvím implementace inovativních metod, produktů a technologií se zaměřením na open source technologie.

www.educenter-bg.com

nl Stichting Kenniscentrum Pro Work

… Pro Work byl založen v Nizozemí jako výsledek zkušeností a aktivit získaných v rámci partnerství v projektech na národní a evropské úrovni.

 www.pro-work.nl

united_kingdom_great_britain ASDAN

… ASDAN je průkopnická vývojová a akreditační organizace pro studijní programy, oficiálně akreditovaná ve Velké Británii centrem OFQUAL. Nabízí programy a kvalifikace zaměřené na rozvoj dovedností pro učení, zaměstnání a život v 6000 centrech.

www.asdan.org.uk