Partners

Het SENDI project wordt uitgevoerd door organisaties die actief zijn in het ondersteunen van de gelijkheid voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften:

espana Asociación Granadina para la Información, Formación y Desarrollode las Nuevas Tecnologías (AGIFODENT)

… Projectcoördinator, is een Vereniging voor informatie, training en ontwikkeling van nieuwe technologieën ondersteunt het opleiden en trainen van gebruikers en potentiële consumenten voor mainstream technologieën geassocieerd met informatie en communicatie. www.agifodent.es

cz EUROFACE Consulting s.r.o.

… EUROFACE Consulting is een advies-en opleidingscentrum die de banden bevordert tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, regionaal maar ook op internationaal gebied. www.euro-face.cz

bg National Training Centre

… Het Nationaal Training Centrum (NTC) verzorgt trainingen en kwalificaties in het bedrijfsleven en aanverwante technologieën. NTC streeft ernaar om haar opleidingen en onderzoeksactiviteiten te verbeteren door de toepassing van innovatieve methoden, producten en technologieën, waarvan open-source code en systemen een groot onderdeel uitmaken. www.educenter-bg.com

nl Stichting Kenniscentrum Pro Work

… Stichting Kenniscentrum PRO WORK bevordert de loopbaanontwikkeling van mensen met een (significante) afstand tot de arbeidsmarkt, geschoolde werknemers en andere doelgroepen, die behoefte hebben aan coaching, training en begeleiding in een breed scala van sectoren en thema’s zowel nationaal als internationaal. PRO WORK is actief in sectoren als ICT, milieu, economie, gezondheidszorg en technologie met centraal onderwerpen als duurzaamheid, sociale werkvoorziening, sociale inclusie, ondernemerschap, talentontwikkeling van jongeren, werkloosheid en generatiekloven. www.pro-work.nl

united_kingdom_great_britain ASDAN

… ASDAN is een baanbrekende curriculum ontwikkelende organisatie erkend door Britse toezichthouder, OFQUAL. Het biedt programma’s en kwalificaties die expliciet vaardigheden bevorderen op het gebied van leren, werkgelegenheid en leven, in 6000 centra in het Verenigd Koninkrijk. www.asdan.org.uk