Project doelen

Het Special Educational Needs and Dissability Inclusion (SENDI) project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie in het Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation Programma.

Het project werd uitgevoerd van oktober 2013 tot en met september 2015 in 5 Europese landen: Spanje, Tsjechië, Bulgarije, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Het overkoepelende doel van het project is het verstrekken van een internationale standaard voor certificering binnen het beroepsonderwijs, gericht op leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, met name gehandicapte leerlingen.

Hoofddoelstellingen:

  1. Zorgdragen voor een focus op transparantie van vaardigheden met het benadrukken van de kwaliteiten op een manier waarop het gemakkelijk te lezen en te vergelijken is;
  2. Ondersteuning bieden bij het in kaart brengen en overdragen van studiepunten en competenties van het voorbereidend beroepsonderwijs naar beroepsonderwijs;
  3. De omvang bepalen van de mate waarin een SEN (Special Educational Need)-certificeringskader kan worden afgestemd op het EQF (European Qualification Framework);
  4. Ondersteuning bieden aan persoonlijke ontwikkeling door een grotere acceptatie van de certificering, het verlagen van de toetredingsdrempels tot het EQF en uiteindelijke kwalificaties voor risicogroepen;
  5. Zorgen voor een meer concurrerende en dynamische kenniseconomie en het bevorderen van integratie;
  6. Zorgdragen voor de ontwikkeling van een nieuwe bedrijven, die kunnen ondersteunen bij de voortdurende ontwikkeling van de certificering van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.